Відбулося засідання робочих груп із обговорення освітньо-професійних програм «Середня освіта Природничі науки» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

23 березня у режимі онлайн на платформі Zoom відбулися засідання робочих груп із перегляду освітньо-професійних програм за якими навчаються здобувачі спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки). До обговорення долучилися представники роботодавців: Наталія Дмитренко –  директор комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради Полтавської області»; Олена Буйдіна  – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського; Віктор Бур’ян – методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; Любов Севастьян – учитель-методист з хімії Полтавської гімназії №32, заслужений учитель України, методист міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, Олена Зінченко вчитель природничих наук Полтавського фахового коледжу мистецтв імені М.В. Лисенка.

До складу робочої групи, що працювала над освітньо-професійною програмою «Середня освіта Природничі науки» першого (бакалаврського) освітнього рівня, увійшли викладачі та здобувачі ПНПУ імені В. Г. Короленка: гарант ОП – Володимир Іщенко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; члени робочої групи: Тетяна Япринець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання, начальник навчально-методичного відділу; Аліна Криворучко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хімії та методики викладання хімії; Григорій Кузьменко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики; Андрій Гетало, старший викладач кафедри загальної фізики і математики; Анастасія Сухомлин і Дар’я Половинка студентки групи П-35 та Іван Єзерський, директор Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 імені Т. Г. Шевченка.

Робоча група, із обговорення освітньо-професійної програми «Середня освіта Природничі науки» другого (магістерського) освітнього рівня, працювала у складі: гаранта – Валентини Оніпко, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології та членів робочої групи: Надії Шиян, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри хімії та методики викладання хімії, Любові Вішнікіної, доктора педагогічних наук, професора кафедри географії та методики її навчання; Григорія Кузьменка, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної фізики і математики; Андрія Гетала, старшого викладача кафедри загальної фізики і математики, Олени Хоменко і Анни Діхтяренко студенток групи ПП-55 та Івана Єзерського, директора Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 імені Т.Г. Шевченка.

На онлайн-засіданні було ґрунтовно проаналізовано проєкти освітньо-професійних програм. У ході зустрічі обговорювалися зміст і структура освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців, було переглянуто зміст освітніх компонент, проаналізовано професійні компетентності та результати навчання, порядком проведення навчальних та виробничих практик здобувачів, результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітніх програм та пропозиції зовнішніх стейкголдерів стосовно модернізації цих освітніх програм.

Члени робочих груп при перегляді ОП проаналізували та врахували пропозиції стейкголдерів, які детально проаналізували ОП та висловили конструктивні пропозиції. Роботодавці відзначили високий рівень підготовки випускників та їх конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. Було внесено ряд конструктивних пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійних програм.

За результатами засідання ухвалили рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» проєкти ОП «Середня освіта (Природничі науки)» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти для подальшого обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами. У підсумку завідувачка кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Валентина Оніпко подякувала учасникам робочих груп і стейкголдерам за співпрацю, продуктивну роботу, зацікавленість у підготовці вчителів біології, хімії, фізики, природничих наук у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка та висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю.

You may also like...