Наукові теми кафедр

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі

Номер державної реєстрації: 0116U002586

Керівник – Шиян Надія Іванівна доктор педагогічних наук, професор

Цвет горизонтальной линии

Саморегуляція успішної навчально-виховної діяльності студентської та учнівської молоді

Номер державної реєстрації: 0118U004309

Керівник – Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України


Інформаційні та теоретико-методичні засади використання управлінсько-педагогічного досвіду А. С. Макаренка в магістерській підготовці майбутніх менеджерів

Номер державної реєстрації: 0117U003233

Керівник – Ткаченко Андрій Володимирович
доктор педагогічних наук, професор


Підготовка до інноваційної діяльності та випереджувальної професійної рефлексії майбутніх педагогів та управлінців

Номер державної реєстрації: 0118U004310

Керівник – Сас Наталія Миколаївна
доктор педагогічних наук, професор