Наукові видання

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ)

МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» (XXVІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) 28-29 травня 2020 року 

МАТЕРІАЛИ XVIІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА: СПАДЩИНА А.С. МАКАРЕНКА І ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ (13-14 березня 2019 року) 

МАТЕРІАЛИ XVIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАКАРЕНКІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ(13-14 березня 2018 року) 

МАТЕРІАЛИ XVI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАКАРЕНКОЗНАВЧИЙ ВИМІР АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ (13-14 березня 2017 року)