Комісія з питань якості освіти

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Жданова-Неділько Олена Григорівна – доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна.

Дяченко-Богун Марина Миколаївна – професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології.

Сас Наталія Миколаївна – доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна.

Новописьменний Сергій Анатолійович – асистент кафедри біології та основи здоров’я людини.

Криворучко Аліна Валеріївна – старший викладач кафедри хімії та методики викладання хімії.

Нечипоренко Олександр Миколайович – зав. лабораторії обчислювальної техніки природничого факультету

Піддубна Юлія Сергіївна – голова студентського наукового товариства природничого факультету