Атестаційні екзамени студентів спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

12 та 19 червня 2024 року відбулися атестаційні іспити з професійно- предметної підготовки у студентів груп ПП- 45 спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)  денної форми навчання та ПП(з)-43 спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)  заочної форми навчання.

До складу ЕК входили: голова комісії  Шкура Т.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології. Члени комісії: Стрижак С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії; Дерев’янко Т.В. – кандидат біологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації; Гетало А.М. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри кафедри загальної фізики і математики; Петренко Л.М. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки; Атаманчук Н. М. – доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології; Пивовар Н.М. – доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна. Стейкхолдер: Божок С.В. – директор Комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської ради Полтавської області».

Іспити були успішно складені, що є важливим кроком у професійному становленні наших студентів. Вони продемонстрували високий рівень теоретичних знань з викладацької діяльності та здатність ефективно використовувати їх у практичній роботі.

Бажаємо всім подальших успіхів у нових досягненнях на шляху до здобуття знань і вмінь! Нехай ваша кар’єра буде наповнена цікавими проектами, професійними перемогами та новими можливостями. Пам’ятайте, що ваше прагнення до знань і самовдосконалення є ключем до успіху та визнання в обраній вами професії.

You may also like...