Музейні кімнати

При кафедрі функціонують навчальні музеї-лабораторії: «Еволюційної зоології», «Загальної та регіональної геології імені академіка В.І. Вернадського», «Палеозоології хребетних тварин». Музейна справа на факультеті започаткована у 1957 році одним із корифеїв кафедри зоології, кандидатом біологічних наук М.І. Гавриленком (1889 – 1971) та підтримана доктором біологічних наук, професором І.Д. Іваненком ( 1909 – 1975), кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом М.І. Петриком (1897 – 1997). Їх наукові починання активно підтримали викладачі наступних поколінь.

Навчальні музеї – лабораторії кафедри біології та основ здоров’я людини розміщуються у першому навчальному корпусі ПНПУ. Експозиції музею-лабораторії «Еволюційної зоології» знаходяться у коридорі лівого крила першого корпусу та аудиторіях №30 і №31 (1994 – 1998рр.). Музейні експонати вологі та сухі (скелети, тушки, опудала) представлені в еволюційно-систематичному плані і нараховують понад 600 одиниць. Експозиції музею-лабораторії «Загальної та регіональної геології» (2003р.) знаходяться у нульовому циклі аудиторія №1 та представлені у систематико-генетичному аспекті зразками понад 150 видів мінералів та гірських порід. Експонати музею-лабораторії «Палеозоології хребетних тварин» (2005р.) розміщені в ауд. №1а і представлені у вигляді фосілій мамонтової фауни.

Навчальні експонати музеїв регулярно використовуються в навчально-виховному процесі студентів та під час навчальних екскурсій для студентів вишів та учнів середніх шкіл Полтавщини. Екскурсоводами на громадських засадах виступають викладачі кафедри Закалюжний В.М., Слюсар М.В., Коваль А.А.

Спеціалізована аудиторія історії природничого факультету
Аудиторія відкрита в 2008 році за активної участі колективу природничого факультету. В ній розміщені стендові ілюстративні матеріали, на яких зібрана інформація про історичний розвиток природничого факультету. Висвітлено становлення, сьогодення та перспективи розвитку кафедр біології людини і тварин, ботаніки, екології та методики навчання біології, хімії та методики викладання хімії, педагогічної майстерності та менеджменту. Подано короткі відомості про науково-педагогічну діяльність кафедр. Матеріали розміщені в навчальній аудиторії №42 та використовуються в навчальній та екскурсійній діяльності.
Навчальна лабораторія  А.П. Каришина  відкрита в 1987 році. Стендові ілюстративні матеріали демонструють біографічні відомості, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність к.х.н, декана природничого факультету (1945-1987 рр.) Андрія Потаповича Каришина. В експозиції аудиторії представлені наукові здобутки кафедри хімії та наукової школи А.П. Каришина. Матеріали розміщені в навчальній аудиторії №39 та використовуються в навчальній та екскурсійній діяльності.