Захист результатів практик на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології

Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (групи ПП-65, ПБ-63) проходили виробничу педагогічну практику у вищій школі,  студенти спеціальності  101 Екологія (групи: ПЕ-66 ПЕ-65) – виробничу практику з оптимізації природокористування.

За результатами проведених практик 7 листопада 2022 р. викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології та студенти – магістри провели засідання на якому заслухали результати практики студентів.

Здобувачі освіти виконали усі завдання, передбачені програмами практик: закріпили, поглибили та збагатили теоретичні знання, навчилися їх застосовувати на практиці, обмінялися набутим досвідом у ході демонстрації підсумкових звітів у вигляді презентаційних матеріалів. Студенти отримали значний практичний досвід і продемонстрували належну фахову підготовку.

You may also like...