Новини

Майбутнє української науки – завдання науковців сьогодення!

Майбутнє сучасної науки залежить від підготовки наукових кадрів сьогодні. Тому підготовка науковців, зокрема докторів філософії є важливим завданням не тільки наукових  установ, а і вищих навчальних закладів, в яких діє аспірантура. На кафедрі ботаніки,...

УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИСЯ АТЕСТАЦІЙНІ ЕКЗАМЕНИ МАГІСТРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА «ХІМІЯ» ТА «ХІМІЯ»

Протягом другої половини грудня магістранти освітніх програм «Середня освіта (Хімія)» (група ПХ-61) та «Хімія» (група ПХ-62) денної та заочної форми навчання складали атестаційні екзамени з професійної підготовки та публічно захищали магістерську кваліфікаційну роботу. До...

Випускники спеціальності 073 «Менеджмент» успішно склали атестаційні іспити й захистили кваліфікаційні дослідження

З 27 по 30 грудня 2022 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна магістранти спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання складали атестаційний екзамен з професійної підготовки та захищали...

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОП «Екологія»

29 грудня 2022 року на факультеті природничих наук та менеджменту відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія денної та заочної форми навчання. Екзаменаційну комісію склали викладачі кафедри ботаніки,...

Викладачі педагогічного університету пройшли тренінг «Тактична медицина. Надання першої домедичної допомоги»

Куратор простору-партнеру Veteran Hub «Свої тут. ++», що функціонує у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, Юліана Линник зорганізовала для викладачів факультету технологій та дизайну і факультету природничих наук та менеджменту 27...

Наглядова рада університету відвідала гуртожитки

Після розширеного засідання конференції трудового колективу і наглядової ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка державний  секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін,  директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України...

Презентація науково-популярного видання Віктора Закалюжного «Про що говорять старі та нові назви вулиць»

27 грудня 2022 р. у читальному залі бібліотеки імені М. Жовтобрюха відбулася презентація науково-популярного видання «Про що говорять старі та нові назви вулиць», автором якої є освітянин, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я...

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

27 грудня 2022 року на факультеті природничих наук та менеджменту відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) денної та заочної форми навчання. Екзаменаційну...

Наглядова рада університету і представники академічної спільноти відвідали Диканську селищну територіальну громаду

У межах робочого візиту у Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка представники наглядової ради відвідали Диканську селищну територіальну громаду. Поїздка – складова моніторингових заходів діяльності університету. Так, у фокусі уваги перебувала співпраця...

ЗАХИСТ ЗВІТІВ АСПІРАНТІВ НА КАФЕДРІ БОТАНІКИ, ЕКОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

22 грудня 2022 року на засіданні кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології було заслухано звіти здобувачів освіти третього рівня підготовки (доктор філософії) та їхніх керівників. На сьогодні на кафедрі в аспірантурі навчається сім...