Атрибутика

ЕМБЛЕМА ФАКУЛЬТЕТУ

Основну частину герба факультету Природничих наук та менеджменту займає забраження Землі, що символізує живу і неживу природу нашої планети.В нижній частині зображується відкрита книга, що означає доступність знань про природу.Поряд з книгою розташована рослина – Трилисник, що з давніх давен є символом ясності розуму, духовного росту та шляху до скарбів, а саме до знань.На фоні планети змальований птах – лелека. Він є символом вогню і сонячного світла, праці і відданості.Об’єднавши усі символи герба у єдине ціле, ми можемо отримати наступне: шлях, осяяний сонцем, до відкритих знань про зелену планету