Відбулися засідання робочих груп із перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Екологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

22 березня 2021 р. у режимі онлайн на платформі Zoom відбулися засідання робочих груп із перегляду освітньо-професійних програм, за якими навчаються здобувачі спеціальності 101 Екологія.

До складу робочої групи, що працювала над освітньо-професійною програмою «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня, увійшли викладачі та здобувачі ПНПУ імені В. Г. Короленка: гарант ОП – Людмила Гомля, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; члени робочої групи: Тетяна Шкура, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Наталія Максименко, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Антоніна Снагощенко, студентка групи П-44; Вікторія Черних, студентка групи П-44; Ірина Черкаська, директор регіонального ландшафтного парку «Диканський».

Робоча група, яка задіяна у створенні й перегляді ОП «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, працювала у такому складі: гарант – Олеся Ханнанова, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; члени робочої групи: Людмила Гомля, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Тетяна Шкура, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Інна Олефір та Тетяна Лантухова, студентки групи ПЕ-56; Ірина Черкаська, директор регіонального ландшафтного парку «Диканський».

До обговорення проєктів освітніх програм долучилися стейкголдери: Людмила Сусахіна – виконуюча обов’язки директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Володимир Красовський – директор Хорольського ботанічного саду, Юрій Харченко – директор Устиміської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України.

У ході обговорення освітньо-професійних програм наголошувалося на необхідності забезпечення галузей виробництва у фахівцях екологах, оскільки здійснення діяльності на підприємствах та установах без виконання природоохоронних заходів неможливе. Стейкголдери акцентували увагу на потребі у забезпеченні кваліфікованими кадрами об’єктів природно-заповідного фонду Полтавського регіону. В цілому за результатами засідань було виокремлено ряд пунктів щодо удосконалення освітніх програм та налагодження співпраці з роботодавцями. У підсумку одноголосно було прийнято рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» проєкти освітніх програм «Екологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для подальшого обговорення всіма зацікавленими сторонами.

You may also like...