Підкомісія з наукової діяльності

СКЛАД ПІДКОМІСІЇ З НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Голова підкомісії факультету – доц. Шкура Т.В.

Представники від кафедр:

  1. Кафедра хімії та методики викладання хімії – ст.викл. Криворучко А.В.
  2. Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна – проф. Жданова-Неділько О.Г.
  3. Кафедра біології та основи здоров’я людни – доц. Закалюжний В.М.
  4. Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології – доц. Шкура Т.В.
  5. Кафедра мистецтвознавства та позашкільної освіти – доц. Лебедик Л.В.
План наукової роботи факультету природничих наук та менеджменту на 2023-2024 н.р.
Пропозиції до Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023-2024 навчальні роки  Факультету природничих наук та менеджменту