На кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології у співпраці із стейкголдерами триває робота над удосконаленням освітньо-професійних програм «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти

22 березня 2021 р. з метою перегляду та оновлення освітньо-професійних програм Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти відбувся он-лайн «круглий стіл» за участі гарантів, членів робочих груп освітніх програм, здобувачів вищої освіти та стейкголдерів. Під час зустрічі обговорили особливості програм, їх освітні компоненти, що є визначальними у формуванні компетентностей сучасного фахівця біології та здоров’я людини.

У роботі круглого столу взяли участь гаранти ОП: професор Марина Дяченко-Богун, доцент Тетяна Шкура; члени робочих груп: професор Валентина Оніпко, доцент Віктор Закалюжний, доцент Ніна Пивовар, доцент Олеся Ханнанова, асистент Сергій Новописьменний, здобувачі вищої освіти Юлія Піддубна, Віталіна Сагайдак (освітній ступінь «бакалавр»), Марія Джупій, Карина Момот  (освітній ступінь «магістр»).

До обговорення освітніх програм долучилися внутрішні та зовнішні стейкхолдери: Ірина Козак – методист основ здоров’я відділу природничо-математичних дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського; Любов Севастьян – методист міського методичного кабінету Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, учитель хімії вищої категорії Комунального закладу «Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради Полтавської області, Світлана Божок – директор Комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 Полтавської міської ради Полтавської області», Віктор Бур’ян – методист відділу природничо-математичних  дисциплін та технологій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Олена Буйдіна  – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Сусахіна Людмила – виконуюча обов’язки директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

У ході зустрічі обговорювалася структура освітньо-професійних програм, перелік запропонованих освітніх компонент, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освіти, інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітніх програм. Зустріч була конструктивно та продуктивною. Члени робочої групи сподіваються на залучення більш широкого кола роботодавців під час публічного обговорення освітньої програми, яка буде розміщена на сайті університету.

Інші новини: