Автор: Олександр Нечипоренко

Міжнародний і всеукраїнський макаренкознавчий центр університету відкриває європейський ціннісний контекст макаренківської педагогіки

Нещодавно виповнилося шість років Міжнародному і всеукраїнському макаренкознавчому центру – єдиному в Україні дослідницькому проєкту, що цілком зорієнтований на вивчення життя та багатої творчої спадщини Антона Семеновича Макаренка. Центр є ідейним спадкоємцем заснованої академіком...

Вітаємо аспіранта та його наукового керівника

Колектив кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна радий привітати очільника рейтингового списку серед аспірантів ПНПУ імені В.Г. Короленка 2 року навчання Леоніда Головача та його наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Андрія...

Актуальні зміни до освітніх програм стимулюють нові напрями дослідницької та методичної роботи

Підсумовуючи діяльність гарантів та робочих груп освітніх програм бакалаврського та магістерського рівня «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проектами)», «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)», на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна 29.06. 2022...

Курси підвищення кваліфікації

Для кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна  завжди пріоритетними є сучасні технології викладання.  Стан освіти в умовах війни зумовлює удосконалювати набуті компетентності та формувати нові. Саме тому 25 і 26 червня 2022...

Зустріч зі стейкголдерами ОП «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти

24 червня 2022 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася чергова нарада гарантів, робочих груп та стейкголдерів. Цього разу в полі...

Бакалаври освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» успішно склали атестаційні екзамени

З 13 по 21 червня на природничому факультеті  відбувалась атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за освітньою програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» стаціонарної та заочної форми навчання. Вона здійснювалася у формі...

Освітяни обговорюють питання організації дослідницької діяльності з дітьми в умовах дистанційного навчання

Одним зі шляхів підвищення готовності учнів до дослідницького пошуку в умовах воєнного стану є дистанційна або очно-дистанційна форма навчання юних дослідників Але, поряд з високими здобутками освітян наявна ще низка проблем, пов’язаних із підготовкою,...

Вдосконалення освітніх програм-вагоме і актуальне завдання

Підготовка до акредитації освітніх програм спеціальності 073 Менеджмент освітнього рівня «бакалавр» триває. 23 червня відбулася зустріч ректорки університету, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України Марини Вікторівни Гриньової з гарантами, членами робочих груп та стейкхолдерами...

На кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна триває робота над удосконаленням освітніх програм

22 червня 2022 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася перша спільна нарада робочих груп освітніх програм освітніх рівнів «бакалавр» та...

Етнографічний захід з елементами театралізації «Зелена неділя та Русальний Великдень» – для дітей-переселенців

Триває співпраця викладачів природничого факультету та науковців осередку різнобічного дослідження скарбів нашого краю – Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Нині вона набула нового змісту як організація педагогічно зорієнтованого дозвіллєвого спілкування із родинами з...