Підкомісія з методичної діяльності

Склад методичної комісії

Новописьменний Сергій Анатолійович кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничих наук та менеджменту.

Стрижак Світлана Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії.

Ткаченко Андрій Володимирович доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна.

Дерев’янко Тетяна Василівна, доцент кафедри біології, здоров‘я людини та фізичної реабілітації.

Лебедик Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецтвознавства та позашкільної освіти. 

Рокотянська Вікторія Олексіївна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології.


Локальні правові акти

Нормативно-правова база, локальні нормативні документи


ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Методична робота кафедри хімії та методики викладання хімії