Підкомісія з методичної діяльності

Склад методичної комісії

Гриньова М.В. декан природничого факультету, доктор педагогічних наук, професор.

Дяченко-Богун М.М. доктор педагогічних наук, професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології.

Ткаченко Андрій Володимирович доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна

Новописьменний Сергій Анатолійович кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини

Стрижак Світлана Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії