ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (ОПП “СУЧАСНИЙ СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ. РЕЖИСУРА ТАНЦТЕАТРУ”) НАБОРУ 2024-ГО РОКУ

17 червня 2024 року на кафедрі мистецтвознавства та позашкільної освіти відбулося чергове засідання робочої групи з обговорення освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (ОПП “СУЧАСНИЙ СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ. РЕЖИСУРА ТАНЦТЕАТРУ”) набору 2024-го року. В заході взяли участь: зовнішні стейкхолдери:

  • заслужений працівник культури України, лауреат премії імені Миколи Садовського директор Полтавського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя Андрієнко Олексій Миколайович;
  •  директор комунального закладу «Полтавська обласна філармонія» Тищик Олег Борисович;
  • заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, директор Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І. П. Котляревського Насменчук Анатолій Миколайович;
  •  науково-педагогічні працівники університету: кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри культурології Литвиненко Алла Іванівна; кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, доцент кафедри мистецтвознавства та позашкільної освіти Таранцева Олена Олександрівна.

Доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач, професор кафедри Марина Погребняк ознайомила присутніх: зі змістом проєкту освітньо-професійної програми 2024-го року, зосереджуючи увагу на основних її складових: загальній інформації, меті, особливостях, програмних компетентностях, результатах навчання, перелікові освітніх компонентів, тощо. Надала коротку характеристику кожному освітньому компонентові та зазначила їхню відповідність програмним компетентностям, заданим Стандартом вищої освіти зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво першого (бакалаврського) рівня, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 359 від 04.03.2020 року. Наголосила про відповідність кадрового складу забезпечення якості навчання дисциплін професійної підготовки та необхідності залучення нових педагогічних кадрів відповідно пункту 37 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Під час обговорення проєкту ОПП Литвиненко Алла Іванівна зазначила, що задоволена змістом освітньої магістерської програми і запропонувала: по-перше, замінити назву дисціпліни “Музична грамота” на “Музична грамотність” або “Основи теорії музики”, що дає можливість розглядати не лише знання теоретичної підготовки, а й сприйняття музичних творів; по-друге, збільшити в освітніх програмах відсоток практичних занять з хореографічних дисциплін, окрім вибіркових дисциплін.

Насменчук Анатолій Миколайович звернув увагу на те, що сьогодні в закладах різного рівня освіти домінує самостійна робота, що негативно вливає на отримання теоретичних та практичних знань. І запропонував виділяти на самостійну підготовку не більше 30 відсотків від загальної кількості учбових годин; а також на необхідність звернути увагу на змістовну складову навчальних дисциплін.

На думку Тищика Олега Борисовича, в освітній програмі все продумано та деталізовано. В програму включено дисципліну “Музична грамота”, що сприяє формуванню необхідних компетентностей майбутніх асистентів балетмейстера і режисера; сприяє розвитку самостійного пластичного розвиненого мислення.         Всі члени робочої групи позитивно охарактеризували актуальність і правильність вибору переліку дисциплін циклів загальної і фахової підготовки. Щиро дякуємо всім учасникам заходу за співпрацю! Запрошуємо на навчання за єдиною насьогодні в Україні ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ.

You may also like...