Попередній захист кваліфікаційних бакалаврських робіт на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

30 травня 2023 р. кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна об’єднала студентів та викладачів з метою попереднього захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти.   Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації, виконання та захисту кваліфікаційних (бакалаврських / магістерських) робіт у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка  попередній захист дипломних робіт студентів є прикінцевим етапом  виконання кваліфікаційної роботи, під час якого  визначається встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження.

Здобувачі освіти під час заходу представили кваліфікаційні роботи, і як відмітили їх наукові керівники — виконані на належному рівні.  З метою  визначення дотримання правил академічної доброчесності студенти до кваліфікаційних робіт додали довідки про виявлення академічного плагіату, у яких зазначено про допустимий відсоток запозичень.  

В ході  наукового обговорення викладачі кафедри та наукові керівники бакалаврів висловили рекомендації здобувачам освіти для усунення деяких недоліків та надали поради для підготовки до наукового виступу для подальшого захисту кваліфікаційних робіт.

You may also like...