Обговорення проєктів освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент»

30 травня 2023 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна відбулося онлайн-засідання робочих груп зі створення та оновлення освітньо-професійних програм «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проєктами)», «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  У зустрічі взяли участь  гаранти освітніх  програм, викладачі кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна, здобувачі освіти першого та другого освітнього рівнів та стейкхолдери зазначених освітніх програм.  Метою зустрічі став детальний аналіз діючих освітніх програм, визначення шляхів модернізації проєктів освітніх програм та врахування пропозицій і зауважень, які були надані під час акредитації.

Члени робочих груп висловили свої пропозиції щодо запропонованих проєктів освітніх програм. Вони одностайні в тому, що при визначенні освітніх компонентів необхідно враховувати запити суспільства  в сучасних умовах.  Як слушно зазначила  директорка Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області стейкхолдер Тетяна Веркалецьпідготовка фахівців у сфері менеджменту має бути практикоорієнтована, оскільки зараз суспільство потребує  висококваліфікованих фахівців, здатних діяти в умовах змін і проявляти практичні навички на високому рівні.

У форматі дискусії зі студентами обговорено їхнє бачення й розуміння професійних компетентностей сучасного менеджера.

 В результаті спільного засідання робочих груп  всі учасники  висловили аргументовані положення  щодо удосконалення проєктів освітніх програм, які  сприятимуть належній підготовці фахівців в сфері менеджменту.

Щиро дякуємо учасникам заходу за цінні поради, ефективну комунікацію й співпрацю!

You may also like...