Обговорення  освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент»

26 травня 2023 р. кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна проведено аналіз  освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)», «Менеджмент (Управління проєктами)».

 У ході наради науково-педагогічним складом кафедри  проаналізовано зауваження, отримані під час акредитації зазначених  освітніх програм,   визначено шляхи усунення недоліків та перспективи удосконалення освітніх програм.  

Колектив кафедри одностайний у тому, що рівень фахових компетенцій науково-педагогічних працівників значно впливає на взаємодію зі здобувачами освіти, а отже потребує постійного удосконалення.

You may also like...