ВІДЕОНАРАДА ДЕКАНА ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ М.ГРИНЬОВОЇ

19 травня 2020 відбулася відеонарада декана природничого факультету з таких питань:

 • про форми організацію і проведення літньої атестаційної сесії дистанційно;
 • про організацію роботи екзаменаційних комісій;
 • про удосконалення проектів освітніх програм;
 • про співпрацю з роботодавцями;
 • про організацію внутрішньої і зовнішньої мобільності викладачів і студентів;
 • про неформальну та інформальну освіту;
 • про навчально-методичне забезпечення освітніх програм (проекти селабусу, виготовлення документів про вищу освіту, підсумкова документація проходження навчання в закладах партнерах);
 • про акредитацію аспірантури 2020-2021 р.р.;
 • про профорієнтаційну роботу в аспірантурі;
 • про конкурси наукових робіт викладачів і студентів;
 • про рейтинг науково-педагогічних працівників;
 • про академічну доброчесність;
 • про ознайомлення викладачів з новими внутрішніми документами і положеннями;
 • про аналіз виступу заступника міністра Є. Стадного про дистанційне навчання;
 • про рейтингування студентів щодо одержання стипендій;
 • проведення моніторингу студентської молоді;
 • про вивчення пункту 30 ліцензійних умов;
 • про набір в магістратури природничого факультету (реєстрування на ЄВІ з іноземної мови на непедагогічні спеціальності);
 • про перевірку даних ЄДБО;
 • про форми звітності викладачів з виконання навчального навантаження і позааудиторної роботи;
 • про роботу гуртожитку в карантинний період;
 • про електронний кабінет викладача  в системі MOODLE;
 • про акредитацію спеціальностей за номером ID, що навчаються за скороченим терміном.

Викладачі взяли до уваги і до виконання поставлені завдання

Інші новини: