Навчальна практика студентів у Хорольському ботанічному саду

У рамках навчальної практики студентів першого та другого курсів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія разом з викладачами кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології проф. Мариною Дяченко-Богун, доц. Тетяною Шкурою, доц. Людмилою Гомлею та кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації проф. Людмилою Харченко, доц. Віктором Закалюжним та ст. викладачем Андрієм Ковалем  відвідали Хорольський ботанічний сад та Дослідну станцію лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук.

Екскурсію ботанічним садом провів директор к.б.н., с.н.с. Володимир Красовський. Він розповів, що Хорольський ботанічний сад має на меті збереження, вивчення, акліматизацію, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи. У Хорольському ботанічному саду проводяться наукові дослідження у напрямку інтродукції нових південних, в тому числі субтропічних плодових культур відкритого ґрунту з корисними властивостями. Найбільш цінними об’єктами дослідження стали такі культури, як актинідія китайська (Actinidia chinensis Planch.), смоківниця звичайна (Ficus carica L.), азиміна трилопатева (Asimina triloba L.), хурма віргінська (Diospiros virginiana L.), зизифус справжній (Zizyphus jujuba Mill.).

Дослідна станція лікарських рослин НААН – провідна установа в галузі лікарського рослинництва, науково-дослідна установа з вирощування лікарських рослин. На сьогодні ботанічний розсадник – це справжня жива лабораторія із вивчення біологічних особливостей традиційних та нових видів лікарських рослин. Колекція ботанічного розсадника нараховує 896 зразків 379 видів лікарських рослин, що належать до 66 родин, 218 родів.

Висловлюємо подяку директору Хорольського ботанічного саду Володимиру Красовському та науковому співробітнику Дослідної станції лікарських рослин Тетяні Шевченко за гостинність та цікаві екскурсії.

You may also like...