Засідання робочих груп із розробки та оновлення освітньої програми «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» за спеціальністю 073 Менеджмент першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

Успіх реформування вітчизняної освіти значною мірою залежить від її якісного менеджменту, а отже – і від того, наскільки оперативно і послідовно відображаються інноваційні зміни у змісті й методичному забезпеченні освітньої програми «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», завдяки якій корпус освітніх управлінців Полтавщини щорічно значною мірою поповнюється і оновлюється.

Робочі групи із розробки та оновлення освітньої програми «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» за спеціальністю 073 Менеджмент першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зустрілися 19 червня 2020 р. на платформі ZOOM. Головувала на засіданні декан природничого факультету професор Марина Гриньова. Марина Вікторівна очолює робочу групу другого (магістерського) рівня. Над освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня працює робоча група на чолі з доктором педагогічних наук Оленою Ждановою-Неділько. Олена Григорівна проаналізувала роботу групи за минулий навчальний рік.

У обговоренні освітніх програм взяли участь стейкхолдери: директор Полтавської ЗОШ № 2 Наталія Дмитренко та директор Малої Академії мистецтв імені Р. Кириченко Тетяна Магомедова. «Чотирнадцять викладачів нашого закладу, – зауважила Тетяна Юріївна, – у різний час саме тут отримали магістерську освіту.  Всі ми високо цінуємо творчий педагогічний пошук та високий професійний рівень викладачів кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна». Освітяни охоче відгукнулися на пропозиції подальшої співпраці.

Студенти бакалаврату Анастасія Часова та Анатолій Чеботарь окреслили переваги освітніх програм і поділилися своїм баченням їхніх оновлень. Здобувачі ступеня магістра Руслана Величко та Юлія Романів проаналізували зміст освітньої програми та охарактеризували організацію навчального процесу у цілому та виробничої практики зокрема.

Завдання подальшої діяльності робочих груп із розробки та оновлення освітньої програми «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» за спеціальністю 073 Менеджмент першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти впродовж наступного навчального року сформулював завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Андрій Ткаченко. Учасники зустрічі обговорили терміни наступних засідань робочих груп, визначили ключові питання для обговорення.

Інші новини: