Засідання вченої ради природничого факультету

22 квітня 2021 року в програмі ZOOM відбулося засідання вченої ради природничого факультету. Протягом засідання Тетяна Шкура розкрила питання підвищення наукового рейтингу кафедр і викладачів природничого факультету в університеті. Голова студентського наукового товариства природничого факультету Юлія Піддубна, висвітлила стан та перспективи розвитку молодіжної науки на природничому факультеті. Особливості здоров’язбережувальної системи виховання студентської молоді охарактеризувала Марина Дяченко-Богун а. Особливий інтерес викликало питання підготовки Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін в середній та вищій школі XXVII Каришинські читання», про яку розповіла декан факультету Марина Гриньова. У зв’язку з удосконаленням дистанційної форми навчання розглянули методи застосування хмарних технологій та нові підходи до організації дистанційного навчання в навчальному процесі, про які доповіла Олена Куленко. У зв’язку з акредитацією Університету удосконалили діяльність проектних груп і груп забезпечення освітніх програм, про що доповіла декан Марина Гриньова.

Інші новини: