Відбулося засідання Ради природничого факультету

24 червня 2020 року в онлайн-режимі було проведено засідання Ради природничого факультету, на якому обговорили результати навчальної, наукової, виховної, методичної, організаційної та профорієнтаційної роботи кафедр та поточні питання ефективної організації діяльності факультету.

Члени ради розглянули звіти голів атестаційних екзаменаційних комісій, детально зупинилися на успішності та якісному показнику здобувачів освіти, рівні сформованості професійних компетентностей, рекомендаціях щодо удосконалення навчального процесу за відповідними освітніми програмами.

Заступник декана факультету Володимир Іщенко поінформував викладачів про результати навчальної роботи у 2019-2020 н.р., стан проходження заліково-екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання. Професорка Наталія Сас підвела підсумки здійснення наукової діяльності на факультеті, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. У обговоренні питання активну участь взяли завідувачі кафедр, які наголосили на наукових здобутках викладачів та окреслили перспективи подальшої роботи. Старший викладач Анатолій Бажан висвітлив інформацію про стан проходження здобувачами освіти навчальних та виробничих практик упродовж звітного періоду. Професорка Марина Дяченко-Богун презентувала результати методичної роботи викладачів кафедр. Олеся Ханнанова прозвітувала за організаційну та профорієнтаційну роботу факультету. Марина Гриньова наголосила, що 26 червня у онлайн-режимі заплановано зустріч із вступниками 2020 року, у ході якої кафедрам необхідно презентувати спеціальності у креативному форматі.

Декан факультету подякувала викладачам за проведену роботу, закликала до продовження професійного зорієнтування вступників, налагодження подальшої співпраці з роботодавцями, активізації наукових досліджень, грантової, міжнародної діяльності, впровадження інноваційних технологій навчання у освітній процес для удосконалення професійної підготовки здобувачів.

Інші новини: