Засідання робочих груп із розробки та оновлення освітньої програми «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» за спеціальністю 073 Менеджмент першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

19 червня 2020 року в онлайн-режимі на платформі ZООM засіданняробочих груп із розробки / оновлення освітньої програми «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)»провела декан природничого факультету професор Марина Гриньова, яка у вступному слові відзначила значущість для подальшого розвитку нашої держави високоосвічених управлінських кадрів у сфері інноваційної діяльності.

Робочу групу із розробки та оновлення освітньої програми «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» за спеціальністю 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня очолює доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Ніна Пивовар, другого (магістерського) рівня вищої освіти – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Наталія Сас. У обговоренні актуальних питань оновлення освітніх програм також взяли участь члени робочих груп, науково-педагогічні працівники кафедри  Олена Жданова-Неділько та Оксана Большая.

Директор Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Володимир Дуброва поділився своїми міркуваннями щодо сучасних вимог до менеджера інноваційної діяльності і висловив готовність до подальшої роботи у групі.

Майбутні бакалаври Дарій Воєвода і Маргарита Ткаченко поділилися досвідом опанування освітньої програми «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» за спеціальністю 073 Менеджмент і тими сподіваннями, які вони покладають на подальше навчання. Студенти магістратури Яна Салай і Ганна Спека проаналізували переваги, які вони, практикуючі фахівці, отримали освоївши зміст освітньої програми. Магістранти виступили із пропозицією створити на кафедрі змістовий ресурс для оснащення занять актуальними прикладами і ситуаціями для ілюстрування та аналізу.

Професор Марина Гриньова подякувала за роботу групі із розробки та оновлення освітньої програми «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» і окреслила перспективи подальшої співпраці.

You may also like...