Обговорення освітніх програм  «Менеджмент (Управління навчальним закладом)»підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського)зі спеціальності 073 Менеджмент

21 лютого 2023 р. кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна проведено засідання робочих груп з обговорення освітніх програм «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів зі спеціальності 073 Менеджмент.

Для ефективного вирішення даного питання до процесу обговорення та оновлення освітніх програм залучаються зовнішні та внутрішні стейкхолдери, академічна спільнота і учасники навчального процесу.

У заході брали участь члени робочої групи зі створення та оновлення освітніх програм для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» 2023 року набору: гарант освітніх програм – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Олена Жданова-Неділько, доцентка кафедри Ніна Пивовар, старша викладачка Ірина Бабенко, заступниця директора КЗ «Розсошенська гімназія Щербанівської сільскої ради» Лариса Ворона, студентка групи УНЗ-4 Анастасія Часова; студентка групи УНЗ-2 Евгенія Маслєй, студентка групи УНЗ-5 Юлія Штрикуль та запрошені: кандидат економічних наук Інна Іщенко, доцент Сергій Школяр та старший лаборант кафедри Дарія Масовець.

Гарант освітньої програми Олена Жданова-Неділько презентувала присутнім зміст освітніх програми в контексті їх місії, загальних та спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання.

Всі виступаючі детально ознайомились із переліком освітніх компонентів освітніх програм та відзначили їх актуальність особливо в умовах формування конкурентноспроможного освітнього потенціалу.

Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам, академічній спільноті та студентству за цінні поради, ефективну комунікацію й співпрацю!

You may also like...