ЩИРІ ВІТАННЯ!

науково-педагогічної спільноти природничого факультету

цьогорічним лауреатам премії імені Івана Андрійовича Зязюна

доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії педагогічних наук України, декану природничого факультету

Марині Вікторівні Гриньовій,

доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

Андрію Володимировичу Ткаченку,

доктору педагогічних наук, професору, доценту кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. ЗязюнаОлені Григорівні Ждановій-Неділько!

Премія імені І.А. Зязюна, заснована вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка на пошанування академіка І. А. Зязюна з метою популяризації його науково-педагогічного набутку, а також задля підтримки наукових досліджень психолого-педагогічного й етико-естетичного напрямів, присуджується авторам наукових фахових часописів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка («Витоки педагогічної майстерності», «Естетика і етика педагогічної дії», «Педагогічні науки»), статті яких вирізняються актуальністю теоретичного наповнення, аналітичною глибиною наукової експертизи досліджуваних явищ, значущістю висновків чи результатів їх упроваджень в освітню практику, являють собою вагомий практичний внесок у розвиток засадничих аспектів творчої спадщини академіка І. А. Зязюна.

Цьогоріч лауреатами премії стали науковці кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, переконані послідовники видатного вченого і менеджера в галузі педагогічної освіти, чиї статті активно пропагують науковий спадок Івана Андрійовича, творчо розвивають його ідеї і екстраполюють їх у площину сучасних освітніх викликів.

Нових успіхів вам, шановні колеги!

You may also like...