Професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Андрій Ткаченко прочитав гостьову лекцію

Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна традиційно забезпечує реалізацію декількох важливих освітніх компонентів в структурі освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії університету. Однією із таких дисциплін є курс «Моніторинг якості вищої освіти: вітчизняна та зарубіжна практика», що покликаний сформувати в майбутніх викладачів комплекс знань і вмінь щодо концептуальних засад, технологічних аспектів та інструментального забезпечення моніторингу якості освіти у вищій школі. Актуальність даної тематики спонукала відповідну методичну співпрацю між полтавськими вишами.

Цими днями на запрошення Полтавського державного медичного університету професор Андрій Ткаченко виступив перед його науково-педагогічними працівниками з лекцією «Види та функції моніторингу вищої освіти, засоби його здійснення».

You may also like...