Онлайн-нарада для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 Менеджмент щодо підготовки звітної документації з виробничої управлінсько-дослідницької практики

6 березня 2024 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна відбулася конференція, присвячена підготовці звітної документації з виробничої управлінсько- дослідницької практики.  На зустрічі були присутні викладачі кафедри, здобувачі освіти освітніх програм «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)»,  «Менеджмент (Управління проєктами)» денної та заочної форм навчання.

Факультетський керівник практики доцентка Ніна Пивовар повторно наголосила, що практика відбувається згідно з Положенням про організацію та проведення практик студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Під час зустрічі вона ознайомила присутніх із особливостями підготовки необхідної звітної документації та вимогами до її оформлення.

Викладачі кафедри – методисти практики провели проміжний моніторинг з основних питань проходження практики своїх студентських груп. Наприкінці зустрічі студентів зосередили на підготовці до представлення результатів проходження практики під час захисту звітів, який відбудеться відповідно до програми практики

You may also like...