Природничий факультет взяв участь у проведенні обласного науково-практичного семінару «Cучасні орієнтири здоров’язбережувальної компетентності у школярів: традиції, досвід, інновації»

30 вересня 2020 р. викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені   В.Г. Короленка разом з Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського провели обласний семінар для методистів основ здоров’я та координаторів гри Геліантус «Cучасні орієнтири здоров’язбережувальної компетентності у школярів: традиції, досвід, інновації» в режимі онлайн за посиланням Microsoft Teams.

Презентували учасникам семінару наукові доповіді: Корягіна Наталія Віталіївна, к.п.н., перший заступник директора ПОІППО на тему:«Виклики, що стоять перед ЗЗСО області щодо запровадження здоров’язбережувальних компетентностей у школярів»; Козак Ірина Олексіївна, методист ПОІППО «Навчання в умовах пандемії: виклики і шляхи вирішення»; Устименко Тетяна Анатоліївна, професор кафедри менеджменту ПОІППО «Актуальні питання інструментарію та дидактики дистанційного навчання»; Васильєва Наталія Валеріївна, к.п.н., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ПОІППО, «Контроль та управління емоціями дитини за допомогою кінезіологічних вправ»; Буйдіна Олена Олександрівна, к.п.н.,завідувач кафедри методики змісту освіти ПОІППО «Оцінювання для навчання»; Єщенко Марина Миколаївна, доцент кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти ПОІППО «Ефективна комунікація як ключове уміння ХХІ століття»; Шаламов Руслан Васильович, к.б.н., заслужений вчитель України «Реалізація наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» засобами компетентнісних завдань»; Дяченко-Богун Марина Миколаївна, д.п.н., професор кафедри екології та методики навчання біології ПНПУ «Як учителю прожити здорове життя»; Кушнір Людмила Миколаївна, к.п.н., учитель основ здоров’я Розсошинської гімнаїі Щербанівської ОТГ Полтавської області «Про особливості роботи з тестами на уроках снов здоров’я». По закінченню засідання було проведено круглий стіл – обговорення під керівництвом Козак Ірини Олексіївни, методиста ПОІППО.

В ході проведення науково-методичного зібрання виступили викладачі та аспіранти кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В.Г. Короленка: Валентина Оніпко, Лариса Орлова, Світлана Гапон, Марина Дяченко-Богун, Тетяна Шкура, Людмила Гомля, Олеся Ханнанова, Наталія Максименко, Полішко Юлія, Шолойко Наталія, Литвин Віталій, Шерстюк Олег.

Учасники обласного науково-практичного семінару переконалися, що ефективність навчально-виховного процесу сучасної школи має визначатися не лише формуванням професійної компетентності учителів, а й створенням надійних соціальних орієнтирів для розвитку здатності майбутніх учителів до інноваційної діяльності в умовах збереження здоров’я учнів. На шляху до професійного зростання майбутній учитель повинен обрати для себе інноваційну діяльність, основними напрямами якої є модернізація продуктивної творчої діяльності у школі і пошук нових форм удосконалення власної професійної компетентності. Здоров’язбережувальна робота школи, ЗВО повинна спрямовуватися на збереження здоров’я молоді через формування здорового способу життя, виховання культури здоров’я; удосконалення інноваційного технологічного складника підготовки молодого покоління до здоров’язбережувальної діяльності.

Інші новини: