Відбулася робоча нарада щодо підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

17 березня 2023 р. ректорка Марина Гриньова провела робочу нараду з адміністрацією університету й викладачами кафедри хімії та методики викладання хімії щодо стану підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Професорка Марина Гриньова наголосила, що освітньо-професійна програма має свої особливості та досить перспективна і затребувана на ринку освітніх послуг, оскільки готує конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечувати високу якість освітнього процесу з хімії у закладах загальної середньої освіти. Ректорка відзначила різноаспектну діяльність кафедри з якісної підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Хімія)»: систематична співпраця з роботодавцями, стейкголдерами, академічною спільнотою, випускниками програми, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, конкурсів, гостьових лекцій, просвітницьких та профорієнтаційниих заходів тощо.

Очільниця кафедри хімії та методики викладання хімії Надія Шиян схарактеризувала особливості навчання і викладання за освітньою програмою. Надія Шиян запевнила, що створені всі необхідні умови для практичної підготовки майбутніх учителів хімії, а співпраця із ЗЗСО дозволяє студентам, починаючи з першого курсу, ознайомитися з особливостями майбутньої професії.

Перший проректор Василь Фазан відзначив, що викладачі кафедри хімії та методики викладання хімії активно займаються науковою роботою і залучають до неї студентів, про що свідчать публікації та виступи студентів на конференціях. Наукові здобутки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Хімія)» знайшли своє визнання на всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах.

Начальник навчально-методичного відділу Дмитро Лобода наголосив на системній роботі кафедри з оновлення змісту навчальних дисциплін.

Гарантка програми Аліна Криворучко наголосила, що ця освітньо-професійна програма оновлюється відповідно до запитів ринку праці і роботодавців. Зазначила, що роботодавці залучаються до участі у робочих засіданнях щодо вдосконалення ОП, семінарах з оновлення ОП, проходять анкетування щодо якості освіти. На громадських засадах як члени атестаційної комісії долучаються до проведення підсумкової атестації, захисту результатів практики.

У цілому учасники зібрання дійшли висновку про задовільний стан підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

You may also like...