Підготовка бакалаврів природничого факультету до складання державних іспитів та вступу в магістратури

22 травня 2020 року відбулася відеоконсультація бакалаврів та викладачів природничого факультету щодо підготовки до складання державних іспитів та вступу в магістратури природничого факультету. Перед студентським та професорсько-викладацьким колективом виступила В.І. Дмитренко, яка провела роз’яснювальну роботу щодо складання ЄВІ для вступу в магістратуру на непедагогічні спеціальності. На педагогічні спеціальності ЄВІ не складається. Абітурієнти можуть навчатися на декількох спеціальностях одночасно.

Державні іспити на природничому факультеті будуть складатися в програмі ZOOM з 25 травня 2020 року. Викладачі природничого факультету проведуть консультації для студентів щодо змісту навчальних матеріалів вступних іспитів та методики їх складання.

Інші новини: