Гостьова лекція професора Університету імені Адама Міцкевича Zbigniew Celka для студентів природничого факультету

21 жовтня 2021 року на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології відбулася гостьова лекція для здобувачів освітніх програм «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Природничі науки)» «Екологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти та освітньо-наукової програми «Біологія» на тему «Зміни флори: вимирання та інвазії рослин». Заняття провів Zbigniew Celka, prof. UAM dr hab. Zakład Taksonomii Roślin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (м. Познань, Польща).

Під час доповіді лектор окреслив загальні причини вимирання рослин на планеті, зупинився на основних характеристиках цієї проблеми для Європейського континенту. Пан професор розповів про участь антропічних чинників та зміни клімату у збідненні фіторізноманітності, проаналізував особливості впливу даних факторів на розвиток епіфітної флори у містах та природних біогеоценозах.

На цікавих прикладах лектор пояснив співвідношення понять «експансія» та «інвазія», детально охарактеризував найпоширеніші в Європі інвазійні та експансивні види рослин. Доповідач окремо зупинився на наслідках безконтрольного поширення чужорідних видів та шляхах вирішення даної проблеми.

По завершенні лекції студенти та викладачі активно включилися в дискусію. До обговорення долучилися і запрошені представники академічної спільноти Мирослав Шевера, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного та Тетяна Двірна, кандидат біологічних наук, наукова співробітниця Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, випускниця природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка, Професорсько-викладацький склад кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології щиро вдячний запрошеним науковцям за співпрацю і сподівається на подальші спільні заходи!

You may also like...