Майбутнє української науки – завдання науковців сьогодення!

Майбутнє сучасної науки залежить від підготовки наукових кадрів сьогодні. Тому підготовка науковців, зокрема докторів філософії є важливим завданням не тільки наукових  установ, а і вищих навчальних закладів, в яких діє аспірантура. На кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології природничого факультету розроблена Освітньо-наукова програма спеціальності 091 Біологія, яка готує науковців третього рівня акредитації –докторів філософії. Тому проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми аспірантами є важливим завданням підготовки нових науковців.

На фото гарант освітньої програми проф. Гапон С.В. знайомить випускників-магістрантів спеціальності 091 Біологія групи ПБ-63 (стаціонар) з особливостями вступу до аспірантури, можливостями та компонентами освітньо-наукової програми, особливостями підготовки докторів філософії на природничому факультеті, а також можливими напрямками написання дисертаційного дослідження в різних галузях біологічної науки.

Інші новини: