УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИСЯ АТЕСТАЦІЙНІ ЕКЗАМЕНИ МАГІСТРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА «ХІМІЯ» ТА «ХІМІЯ»

Протягом другої половини грудня магістранти освітніх програм «Середня освіта (Хімія)» (група ПХ-61) та «Хімія» (група ПХ-62) денної та заочної форми навчання складали атестаційні екзамени з професійної підготовки та публічно захищали магістерську кваліфікаційну роботу.

До складу атестаційної комісії зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) ввійшли: доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії Надія Шиян (голова), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Світлана Стрижак, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Аліна Криворучко.

До складу атестаційної комісії зі спеціальності 102 Хімія ввійшли: кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Валентин Шинкаренко (голова), доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії Надія Шиян, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Тетяна Кузнецова.

На атестаційних екзаменах були присутні зовнішні стейкголдери освітньої програми «Середня освіта (Хімія)»: консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради Любов Севастьян та кандидат педагогічних наук, кафедри розвитку освітніх галузей ПАНО ім. М.В. Остроградського Олена Буйдіна.

Стейкхолдери освітньої програми «Хімія»: кандидат геологічних наук, начальник комплексної аналітичної лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» Наталія Сіра та завідувачка наукової лабораторії агроекологічного моніторингу Полтавського державного аграрного університету Марина Галицька.

Екзаменаційна комісія підкреслили високий рівень підготовленості магістрантів, оскільки, здобувачі продемонстрували ґрунтовні теоретичні знання, давали чіткі та професійні відповіді на питання.

Стейкголдери позитивно характеризували не лише виступи здобувачів вищої освіти, а й актуальні у практичному й науковому плані наукові роботи, які супроводжувалися цікавими та доказовими презентаціями.. Екзаменаційна державна комісія всі роботи оцінила позитивно.

Інші новини: