ІІ-ий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із біології на базі ПНПУ імені В.Г. Короленка

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка визначено базовим закладом вищої освіти із проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології у 2019-2020 навчальному році.

Для реалізації цього заходу в університеті створено галузеву Конкурсну комісію, до складу якої увійшли науковці, науково-педагогічні працівники ПНПУ імені В.Г. Короленка та інших закладів вищої освіти України (Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Кременчуцького національного університету імені М.В. Остроградського, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Харківського національного педагогічного університету імені Г С. Сковороди, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради). Очолює галузеву Конкурсну комісію проректор з наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка, доктор географічних наук, професор Сергій Миколайович Шевчук.

Організацію та проведення конкурсу покладено на колектив природничого факультету під керівництвом декана, доктора педагогічних наук, професора Марини Вікторівни Гриньової.

На конкурс надійшло 83 студентських наукових роботи із 38 закладів вищої освіти (Відокремленого підрозділу національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Запорізького національного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Львівського національного університету імені Івана Франка, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Миколаївського національного аграрного університету, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національного університету харчових технологій, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Херсонського державного університету, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького).

На даному етапі здійснюється рецензування поданих на Конкурс наукових робіт, за результатами якого буде сформовано та оприлюднено рейтинговий список.

Інші новини: