ЛЕКЦІЯ ЛАУРЕАТА НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ХІМІЇ ПРОФЕСОРА ЖАН-П’ЄРА СОВАЖА З УНІВЕРСИТЕТУ СТРАСБУРГУ (ФРАНЦІЯ)

Під час російської війни проти України багато українських студентів не мають можливості виконувати свої дослідження в хімічних лабораторіях та брати участь у наукових конференціях. Тому науково-дослідне відділення хімії функціональних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» продовжує роботу Харківського хімічного семінару (Kharkiv Chemical Seminar), на який постійно запрошуються з доповідями провідні науковці-хіміки.

Студенти спеціальностей 102 Хімія, 014.06 Середня освіта (Хімія) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також викладачі кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка мали змогу 07 – 09 вересня 2022 року долучитися до чергової дводенної відкритої лекції за участі основоположника координаційної й надмолекулярної хімії, лауреата Нобелівської премії з хімії, професора Жан-П’єра Соважа з Університету Страсбургу (Франція).

Під час лекції професор Жан-П’єр Соваж розкрив поняття «хімічної топології», яке тісно пов’язане із молекулами, що можуть бути представлені родиною катенанів. Катенани – це хімічні сполуки, молекули яких складаються з двох або більше циклів, зв’язаних між собою як ланцюг, тобто за допомогою топологічного зв’язку. Сюди відносять вуглеводні, їх функціональні похідні та гетероаналоги. Справжні катенани, містить два замкнуті кільця, які мають вигляд ниткоподібних ациклічних фрагментів. Лектор детально пояснив процес синтезу, аналізу будови та вивчення властивостей катенанів і особливості їх поведінки в хімічних реакціях з окремими молекулами, а також їх групами. За їх допомогою можна проводити «молекулярні операції», доставляти у клітини лікарські препарати, а також безліч інших маніпуляцій на клітинному та тканинному рівнях. Крім того, вони знайдуть широке застосування і в інших галузях хімічної науки.

Професорсько-викладацький склад кафедри хімії та методики викладання хімії й студенти природничого факультету висловлюють вдячність професору Жан-П’єру Соважу за актуальну й змістовну лекцію, яка викликала значний інтерес і мотивувала слухачів до подальшого професійного саморозвитку та самовдосконалення.

You may also like...