У рамках підготовки до акредитації викладачі кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна провели воркшоп «Сучасні педагогічні технології»

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка продовжується активна робота з підготовки до акредитації освітніх програм спеціальності 073 Менеджмент. Ректорка університету професорка Марина Гриньова, гаранти і члени робочих груп освітніх програм «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проєктами)» та «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» детально обговорили стан підготовки акредитаційних справ, які мають відповідати актуальним сучасним тенденціям розвитку освіти і запитам ринку праці. Професорка Марина Гриньова наголосила: «Від того, якими цінностями живе університет, залежить, яким буде наш майбутній випускник».

Учасники зібрання провели воркшоп, основною метою якого став обмін практичним досвідом щодо впровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій. Оскільки одним із основних індикаторів якості життя є освіта, то науковці демонстрували методики, які сприяють її позиціонуванню як інструмента соціальної та культурної злагоди й економічного зростання, як фундаменту зростання якості людського капіталу, генератора нових ідей, запоруку динамічного розвитку студентського осередку в цілому. «Ми маємо консолідувати зусилля для розширення можливостей практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент», – наголосив декан природничого факультету Сергій Новописьменний.

Під час зустрічі викладачі кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна переконливо аргументували унікальність представлених освітніх програм, їхню суголосність місії, стратегії і концептуальним засадам діяльності університету, а також обговорили стратегічні перспективи професійного зростання й вдосконалення підготовки успішних випускників-менеджерів.

You may also like...