Співпраця кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна з КЗ «Полтавський міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради»

Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  співпрацює із освітніми закладами різних типів, надає консультативну і методичну допомогу освітянам, бере участь у розробці і впровадженні сучасних освітніх технологій. 

Колектив кафедри уже тривалий час успішно співпрацює із КЗ «Полтавський міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради». Так, працівники Полтавського міжшкільного ресурсного центру запросили  науковців кафедри обговорити підсумки роботи закладу над методичною темою 2021/2022 н.р. «Забезпечення методичного супроводу ефективного застосування в освітньому процесі інноваційних ресурсів МРЦ».

Під час зустрічі розглянули питання підготовки фахівців нової генерації, здатних до розробки та втілення інноваційних освітніх технологій. Директорка закладу, член робочої групи освітньо-професійної програми «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» спеціальності 073 Менеджмент Олена Цимбалюк зазначила, що важливою складовою успішного розвитку професійних компетентностей фахівців є  впровадження інноваційних практик міждисциплінарного навчання та методів викладання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій.  

Під час зустрічі учасники зібрання були суголосні в думці, що здобувачі освіти в галузі менеджменту інноваційної діяльності мають демонструвати високий рівень інтелектуальної активності, ініціативності, самостійності і незалежності у поглядах, високу працездатність, зацікавленість в одержанні результатів. Ці якості важливі як для тих, хто навчається на бакалаврській програмі, так і для тих, хто опановує магістерську.

Науковці кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна і фахівці КЗ «Полтавський міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради» окреслили основні напрямки співпраці у новому навчальному році і домовилися про науково-методичне консультування здобувачів освіти спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійними програмами «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проектами)», «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)».

Інші новини: