Полтавський педагогічний – осередок формування кадрового потенціалу Полтавщини

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка триває активна робота з підготовки до акредитації освітніх програм спеціальності 073 Менеджмент. Так, 22 серпня 2022 р. ректорка університету професорка Марина Гриньова і начальник навчально-методичного відділу доктор філософії Дмитро Лобода взяли участь у робочій зустрічі гарантів і членів робочих груп освітніх програм «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проєктами)» та «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)».

Предметом обговорення стали питання унікальності представлених освітніх програм, їхньої відповідності місії, стратегії і концептуальним засадам діяльності університету. Учасники зібрання підтримали думку професорки Марини Гриньової, що ПНПУ імені В. Г. Короленка – не лише центр освітньої політики Полтавщини, але й базовий осередок формування кадрового потенціалу освітньої галузі нашого регіону. Так само багато напрямів проєктної і інноваційної діяльності в Полтавській області вже тривалий час очолюють успішні випускники університету.

Гаранти і члени робочих груп освітніх програм «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проєктами)» та «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)» були суголосні в думці, що успішний досвід випускників, їхня конкурентноспроможність і затребуваність на ринку праці, вміння приймати швидкі рішення, здатність адаптуватися і взаємодіяти в розмаїтих середовищах свідчать про належну якість ОП.  

Також на засіданні мова йшла про постійне розширення кола такої важливої категорії стейкхолдерів ОП, як потенційні роботодавці. До їхнього числа входять керівники освітніх та інших закладів, установ і організацій – тобто саме ті люди, які досконало обізнані із ситуацією на ринку праці та транслюють базові вимоги до рівня і характеру практичної готовності випускників-менеджерів. Тісна співпраця із роботодавцями сприяє формуванню практико-орієнтованого навчання, дозволяє реалізовувати цілісний підхід до створення проєктів та застосовувати дієві інструменти їхнього втілення, перевірені на практиці.

Унікальність освітніх програм, які реалізовуються у ПНПУ імені В. Г. Короленка, полягає у врахуванні потреб регіону, запитів стейкголдерів, роботодавців і ринку праці.

Інші новини: