Організаційний брифінг щодо акредитації освітніх програм з менеджменту

19 серпня 2022 р. відбулося чергове засідання робочих груп освітніх програм спеціальності 073 Менеджмент, що реалізуються у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. У засіданні взяли участь ректорка університету професорка Марина Гриньова і начальник навчально-методичного відділу доктор філософії Дмитро Лобода, що засвідчує увагу керівництва університету до цього напряму освітньої діяльності закладу.

До роботи з підготовки акредитаційної справи були залучені в режимі відеоконференції також аспіранти кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна як стейкголдери. Сьогодні вони очолюють різні організацій освітньої та громадської сфери Полтавщини, а свого часу також закінчили магістратуру університету з менеджменту. Як керівники-практики аспіранти мають стратегічне бачення багатьох сучасних процесів у галузі управління, тому їхні пропозиції будуть враховані при формулюванні цілей та програмних результатів навчання освітніх програм «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Менеджмент (Управління проєктами)» та «Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)».

Професорка Марина Гриньова наголосила, що спеціальність 073 Менеджмент у ПНПУ імені В. Г. Короленка відіграє виняткову роль у формуванні кадрового резерву нашого регіону. Важливі зауваження щодо змісту акредитаційної справи, унікальності менеджерських освітніх програм ЗВО висловив Дмитро Лобода. Начальник навчально-методичного відділу  підкреслив: «При підготовці звіту про самооцінювання обов’язково потрібно наголосити на унікальності освітніх програм зі спеціальності 073 Менеджмент в Полтавському педуніверситеті, адже вони є не просто популярними і затребуваними серед стейкголдерів, а й виплекані в середовищі освітніх управлінців, у педагогічній аксіосфері керівників проєктів і грантів, поборників інноваційного поступу в національній економіці. Науковці групи забезпечення також зарекомендували себе як досвідчені практики, адже вони обіймають посади ректора, декана, завідувача кафедри, очільника органів державної влади тощо. Це те, без чого неможлива якісна підготовка здобувачів означеної галузі. Кожен  аспект звіту про самооцінювання повинен відобразити як формальні, так і фактичні переваги освітніх програм, які ми, можливо, вже не помічаємо: інституційний і локальний аспекти формування освітніх програм та наповнення їхнього змісту, нормативна і матеріально-технічна база університету, комфортний і безпечний кампус, дієві механізми наукового і педагогічного розвитку викладацького і студентського складу, широкі можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, вхідний і вихідний моніторинги якості інституційних та дидактико-методичних процесів реалізації ОП, практична підготовка з її широким пулом баз і ще багато іншого».

Продуктивний діалог гарантів, груп забезпечення освітніх програм, стейкголдерів і адміністрації університету дають можливість сформувати унікальні освітні програми спеціальності 073 Менеджмент. Якість освітніх послуг, які надає ПНПУ імені В. Г. Короленка майбутнім управлінцям, високо оцінюють як здобувачі освіти, так і стейкголдери, роботодавці.

You may also like...