Відбувся захист результатів виробничої педагогічної практики здобувачів ОП «Середня освіта (Природничі науки)»

Із 1 листопада по 10 грудня 2021 року проходила виробнича педагогічна практика студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) групи П-45, що є важливою складовою частиною освітнього процесу підготовки фахівців. Базами практики, відповідно до укладених договорів, стали Карлівський ліцей №1 Карлівської районної ради Полтавської області, Комунальний заклад «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області». Керівництво практикою здійснювали: від університету кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології, гарант ОП «Середня освіта (Природничі науки)» Володимир Іщенко; від закладів загальної середньої освіти досвідчені вчителі-предметники Вікторія Бенедіс, Лариса Гаврись. Виробнича педагогічна практика є обов’язковим компонентом у системі фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології, яка закріплює професійні компетентності. Студенти виконали усі завдання, передбачені програмою виробничої педагогічної практики: закріпили, поглибили та збагатили психолого-педагогічні й методичні знання, навчилися їх застосовувати у конкретних педагогічних ситуаціях; ознайомилися зі структурою та змістом освітнього процесу закладу загальної середньої освіти, з особливостями роботи вчителів-предметників, класних керівників; навчилися планувати, проводити та аналізувати різні види навчальних та позакласних занять із застосуванням різноманітних форм, методів і засобів навчання.

Звіти практик на підсумковій конференції заслухала комісія у складі: докторки педагогічних наук, професорки кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Валентини Оніпко; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Володимира Іщенка; докторки педагогічних наук, асистентки кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Наталії Кононец; кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри психології Ірини Когут; директора Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 імені Т. Г. Шевченка Івана Єзерського.

На захисті результатів практики здобувачі відмічали, що позитивною була можливість набуття досвіду самостійної практичної роботи та те, що вони отримали змогу зібрати дані для підготовки курсових робіт. Студенти отримали значний практичний досвід і продемонстрували, за оцінкою викладача-методиста, належну підготовку.

Інші новини: