Магістранти-екологи відвідали гостьову лекцію «Екологія та лінгвістична екологія: понятійно-категоріальний дискурс»

19 травня 2022 року викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології: Валентина Оніпко, Світлана Гапон, Олеся Ханнанова разом із здобувачами освітньої програми «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відвідали (в онлайн режимі) гостьову лекцію доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Сергія Дмитровича Рудишина на тему «Екологія та лінгвістична екологія: понятійно-категоріальний дискурс».

Організувала зустріч докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету Наталія Богданівна Грицай. До міжуніверситетського лекторію долучилися учасники із десяти закладів вищої освіти України (Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Херсонського державного університету, Рівненського державного гуманітарного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та Ізмаїльського державного гуманітарного університету).

На початку лекції для актуалізації дискурсу С. Д. Рудишин запропонував учасникам відповісти на запитання еколого-біологічного змісту, при цьому навівши обґрунтування власної думки. Також лектор описав напрями, якими на сьогодні намагаються охарактеризувати екологію, висвітлив актуальну наукову проблему «термінологічної ентропії». У ході доповіді Сергій Дмитрович детально розглянув стан екологічної освіти у закладах загальної середньої освіти, закладах вищої освіти та при захисті дисертацій. Лектор чітко окреслив визначення термінів «екологія», «охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», навів цікаві аргументи щодо змісту екології як біоцентричної науки.

На онлайн-занятті панувала творча атмосфера, були висвітлені нестандартні підходи до тлумачення деяких екологічних понять і явищ, підняті запитання, які спонукали учасників заходу до філософських роздумів.

По завершенні заходу присутні подякували лектору Сергію Дмитровичу Рудишину за цікаве змістовне заняття і позитивні емоції та модераторці заходу Наталії Богданівні Грицай. Майбутні екологи ПНПУ імені В. Г. Короленка відмітили, що лекція враховує сучасні інноваційні підходи у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, участь у таких заходах сприятиме підвищенню їхньої професійної кваліфікації. Викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології висловили сподівання на плідну співпрацю з представниками усіх присутніх на зустрічі закладів вищої освіти.

You may also like...