Викладачі та студенти природничого факультету долучилися до онлайн-лекції професора Томаса Германса на тему «CONTROLLING SELF-ASSEMBLY BY CHEMICAL FUELS»

Кожний вчений знає, як важливо залишатися частиною світової наукової спільноти, мати доступ до результатів досліджень інших науковців. Зараз, коли значна частина хіміків України позбавлена можливості брати участь у Міжнародних конференціях за межами України очно, а, часто, й в онлайн-режимі. Науково-дослідне відділення хімії функціональних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» започаткувало Харківський хімічний семінар (Kharkiv Chemical Seminar), на який будуть запрошені з доповідями провідні науковці-хіміки.

Студенти спеціальностей 102 Хімія, 014.06 Середня освіта (Хімія) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також викладачі кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка мали змогу 17 травня 2022 р. долучитися до першої відкритої лекції за участі професора Томаса Германса з м. Страсбурга (Франція) на тему «Controlling self-assembly by chemical fuels».

У лекції професор Томас Германс детально розкрив природу живих матеріалів з біологічно активною функціональністю, таких як цитоскелетна мережа актину або мікротрубочки, які досягають динамічних надмолекулярних структур з такими ж білковими будівельними матеріалами. Вчений довів, що ці природні компоненти можуть збиратися і вступати в реакцію, тобто тубуліновий фермент гідролізує гуанозинтрифосфат. Таким чином, живі системи здатні використовувати хімічне паливо й самостійно збиратися для створення внутрішньомолекулярної хіміко-механічної взаємодії. Більше того, такі мережі працюють у стійких позарівноважних станах на початку коливань, що призводить до швидкої реакції та адаптивності. Біохімік представив схеми циклічних реакцій у розчинах та гелях, де були знайдені нові цікаві особливості поведінки біологічно активних речовин, такі як коливання супрамолекулярного розміру, рухлива полімеризація або тимчасове розбирання. Професор Томас Германс сподівається, що такі циклічні реакції ляжуть в основу інноваційних, схожих на природні, матеріалів, де їхні властивості будуть залежати саме від хімічного палива.

Професорсько-викладацький склад кафедри хімії та методики викладання хімії й студенти природничого факультету висловлюють вдячність Томасу Германсу за актуальну й змістовну лекцію, яка викликала значний інтерес і мотивувала слухачів до подальшого професійного саморозвитку та самовдосконалення.

Інші новини: