Години спілкування у кураторських академічних групах ПП-25, ПЕ-26, П-46

Важливим чинником реалізації освітнього процесу, що визначає якість освіти у закладі вищої освіти є налагоджена взаємодія між його учасниками, у тому числі і співпраця студентів із куратором. Ключові питання, які розглядаються на кураторських годинах, стосуються в цілому аналізу ситуацій, що постійно виникають під час освітньої діяльності, відносин у групі, ставлення студентів до навчання, праці, майбутньої професії, колективу та узгодження особистісних інтересів з потребами групи. Важливим завданням проведення таких годин спілкування є орієнтація системи педагогічного спілкування на корпоративність, колегіальність, професійні схильності, формування у здобувачів відповідального ставлення до виконання своїх навчальних і громадських обов’язків, розвиток навичок самоосвіти, самоорганізації, самодисципліни, самоконтролю і самовиховання.

Традиційним уже стало проведення кураторських годин, присвячених стану успішності студентів та особливостям їх підготовки до екзаменаційної сесії. Із цією метою 11 та 12 травня 2022 року доценткою кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Олесею Ханнановою було проведено онлайн-зустрічі зі студентами природничого факультету академічних груп
ПП-25, ПЕ-26 та П-46.

Крім нагальних питань освітнього процесу було розглянуто особливості поселення студентів у гуртожиток на наступний 2022-2023 навчальний рік, правила проживання та пропозиції щодо поліпшення умов побуту.

Зі студентами-екологами 4-го курсу детально обговорили особливості складання підсумкової атестації. Олесею Ханнановою було продемонстровано розклад атестаційних екзаменів на природничому факультеті у 2021-2022 н.р. та Програму до атестаційного екзамену з професійної підготовки на здобуття освітнього ступеня бакалавра за освітньою програмою «Екологія» спеціальності 101 Екологія.

Під час онлайн-спілкування із здобувачами куратор наголосила на важливості, особливо у такий нелегкий для усієї країни час, підвищення активності, згуртованості академічної групи, стабільного режиму її роботи, взаєморозуміння, толерантного відношення до оточуючих, виваженості та мудрості рішень і дій.

Інші новини: