Відбулося засідання робочих груп із обговорення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоровя людини)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

26 квітня 2022 р. у режимі відеоконференції відбулася онлайн-зустріч учасників робочої групи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я) людини зі стейкхолдерами, студентами та викладачами кафедр ботаніки, екології та методики навчання біології та біології та основ здоров’я людини. Мета зустрічі – обговорення проєкту освітньої програми на вступну кампанію 2022 н.р.

У зустрічі брали участь Дяченко-Богун М. М. — доктор педагогічних наук, завідувач, професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології (гарант); члени робочої групи: Закалюжний В. М., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини; Пивовар Н. М., доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна; Оніпко В. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Макарчук В. В., студентка групи ПБ-53 ПНПУ імені В. Г. Короленка; Баранник Н. В., студентка групи ПБ-53 ПНПУ імені В. Г. Короленка; Сусахіна Л. В., в. о. директора, заступник директора з навчально-методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Також в обговоренні проєкту освітньої програми взяли участь викладачі кафедри біології та основ здоров’я людини ПНПУ імені В. Г. Короленка: Пилипенко С. В., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри; Новописьменний С.А., кандидат педагогічних наук, доцент, декан природничого факультету; викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка: Гапон С. В., доктор біологічних наук, професор, Іщенко В. І., кандидат педагогічних наук, доцент; Гомля Л. М., кандидат біологічних наук, доцент; Шкура Т. В., кандидат біологічних наук, доцент; Ханнанова О. Р., кандидат біологічних наук, доцент; Максименко Н. Т., асистент;

Крім цього, взяли учать і зовнішні стейкхолдери: Божок С. В., директор Комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 Полтавської міської ради Полтавської області»; Бур’ян В. І., методист відділу природничо- математичних дисциплін та технологій Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського; Севастьян Л. О., вчитель-методист Полтавської гімназії №32, заслужений вчитель України, методист міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, учитель хімії вищої категорії Комунального закладу «Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради Полтавської області».

         Під час зустрічі були озвучені пропозиції щодо оновлення структури освітньо-професійної програми, переліку запропонованих освітніх компонентів, особливостей проведення навчальних та виробничих практик студентів, інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітньої програми.

         Щиро дякуємо учасникам робочої групи та стейкхолдерам за співпрацю, включеність у процес і зацікавленість, а також за професійні зауваження та конструктивні пропозиції, покликані поліпшити підготовку студентів спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Інші новини: