У ПНПУ імені В. Г. Короленка акредитовано освітню програму за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Середня освіта (Природничі науки)»

14 квітня 2022 р. відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (голова – Андрій Бутенко), на якому розглянули низку освітніх програм щодо акредитації.

Під час засідання члени Національного  агентства із забезпечення якості вищої освіти прийняли рішення про акредитацію освітньої програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Середня освіта (Природничі науки)» (гарант – доцент Володимир Іщенко) Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Освітня програма отримала належну оцінку, засвідчену у звітах експертних груп про результати акредитаційної експертизи, в експертних висновках за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної справи, позитивне рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи підтверджене голосуванням на засіданні Національного агентства.

20 квітня 2022 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти видало сертифікат про акредитацію освітньої програми, строк дії сертифікату – до 01.07.2027 р.

You may also like...