Міжнародний і всеукраїнський макаренкознавчий центр університету відкриває європейський ціннісний контекст макаренківської педагогіки

Нещодавно виповнилося шість років Міжнародному і всеукраїнському макаренкознавчому центру – єдиному в Україні дослідницькому проєкту, що цілком зорієнтований на вивчення життя та багатої творчої спадщини Антона Семеновича Макаренка. Центр є ідейним спадкоємцем заснованої академіком І. Зязюном Науково-дослідної лабораторії А. С. Макаренка, яка активно працювала з 1985 до 2000 р. у Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка і залишила велику спадщину: всесвітньо відомий Державний музей-заповідник А. С. Макаренка в селі Ковалівка та Міжнародна Макаренківська асоціація.

Макаренкознавчий центр створювався при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна як допоміжний підрозділ з метою реалізації трьох освітніх програм спеціальності 073 Менеджмент. Це зумовлено необхідністю використання в підготовці майбутнього керівника безцінного управлінського досвіду великого педагога.

Центр перманентно знаходиться у європейському науковому діалозі, а з початком російської збройної агресії проти України став посередником у співпраці німецьких макаренкознавців з Полтавським педуніверситетом у питаннях фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб (https://cutt.ly/NK4CceM).

Окремим напрямом наукових студій центру, що вельми актуалізувався в сучасних умовах, є пошук і популяризація тих смислів виховної концепції Макаренка, що визначають її місце в контексті європейських цінностей. У свіжому номері газети «Освіта і суспільство» (№4 за 2022 р.) розміщена стаття керівника макаренкознавчого центру професора Андрія Ткаченка «Європейська педагогіка Антона Макаренка», яка є однією із перших публікацій на тему, дещо обділену увагою в макаренкознавчому дискурсі. У публікації аналізуються декілька аспектів відповідності поглядів Макаренка тому універсальному етичному стандарту, який ми називаємо європейськими цінностями. Треба зазначити, що редакція цього патронованого Національною академією педагогічних наук України видання сама замовила вказаний матеріал – що, безумовно, віддзеркалює позицію вітчизняної академічної спільноти щодо «європейськості» поглядів видатного випускника Полтавського учительського інституту.

You may also like...