Популяризація академічної доброчесності серед студентів природничого факультету

16 вересня 2021 року здобувачі освітніх програм «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Природничі науки)» «Екологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти взяли участь у семінарі, який відбувся у бібліотеці імені Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Працівники бібліотеки закцентували увагу на формуванні у студентів навичок роботи з джерелами інформації, дотриманні норм авторського права, доброчесності запозичень і цитувань, правил оформлення бібліографічних покликань.

Студенти познайомилися з структурою бібліотеки, правилами роботи з каталогами літератури, звернули увагу на виставку навчально-методичних та наукових видань викладачів природничого факультету, які знадобляться їм у процесі навчання. Окрім того співробітники бібліотеки продемонстрували можливості роботи веб-сайту бібліотеки, що надає цілодобовий доступ до електронних ресурсів.

Наприкінці заходу студентів запросили до майбутньої співпраці, яка передбачає отримання консультацій, участь у науково-методичних семінарах, виставках видань наукової літератури за професійним спрямуванням тощо.

Інші новини: