Доцент кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Олександр Пінський прочитав лекцію для студентів природничого факультету

28 жовтня 2021 р. здобувачі освітніх програм «Екологія», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» та «Середня освіта (Природничі науки)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка прослухали онлайн-лекцію на тему «Проблеми еколого-біоетичного виховання школярів та студентів». Захід підготував і провів кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. сковороди Олександр Пінський, який переконаний, що еколого-біоетичні компетентності виступають сьогодні суттєвою складовою інтегративної характеристики особистості вчителя природничих наук, біології НУШ, ознакою його професіоналізму.

Повноцінне становлення сучасної учнівської молоді неможливе без посилення біоетичного аспекту предметних компетентностей. Біоетична обізнаність учнів потребує подальшого поглиблення не тільки в теоретичному плані, а й практичному застосуванні в умовах реального життя.

Зустріч мала на меті акцентувати увагу майбутніх фахівців на проблемах біоетики. Студентів зацікавила розповідь про діяльність Міжнародного товариства за гуманну освіту «Inter NICH» (Велика Британія) та Міжнародної організації «Лікарі проти експериментів над тваринами» (Німеччина) стосовно питань біоетики, заміни експериментів над тваринами альтернативними методами навчання.

Учасники заходу мали нагоду ознайомитися з досвідом реалізації новітніх шляхів підготовки майбутніх учителів-природничників, спроможних здійснювати біоетичне виховання школярів, на прикладі Еколого-біоетичного центру природничого факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, керівником якого є Олександр Пінський.

Викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка подякували Олександру Пінському за змістовну і практико-орієнтовану лекцію, проведену для майбутніх екологів і вчителів природничих наук, біології та здоров’я людини, а також обговорили перспективні напрями подальшої співпраці.

Інші новини: