Відбулося засідання робочих груп із обговорення освітньо-професійних програм «Екологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

18 червня 2020 р. у режимі онлайн на платформі Zoom відбулося засідання робочих груп із перегляду освітньо-професійних програм, за якими навчаються здобувачі спеціальності 101 Екологія.

До складу робочої групи, що працювала над освітньо-професійною програмою «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня, увійшли викладачі та здобувачі ПНПУ імені В. Г. Короленка: гарант ОП – Людмила Гомля, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; члени робочої групи: Тетяна Шкура, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Наталія Максименко, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Антоніна Снагощенко, студентка групи П-34; Вікторія Черних, студентка групи П-34; Ірина Черкаська, директор регіонального ландшафтного парку «Диканський».

Робоча група, яка задіяна у створенні й перегляді ОП «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, працювала у такому складі: гарант – Лариса Орлова, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; члени робочої групи: Людмила Гомля, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Тетяна Шкура, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; Інна Добродєєва, студент групи ПЕ-56 (з/в); Христіч Олександр, студент групи ПЕ-56; Ірина Черкаська, директор регіонального ландшафтного парку «Диканський».

Активну участь у роботі обох груп взяли Валентина Оніпко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології, Світлана Гапон, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології та Олеся Ханнанова, кандидат біологічних наук, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології.

У ході зустрічі обговорювалися структура освітньо-професійних програм, перелік запропонованих освітніх компонент, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітніх програм.

Так, Валентина Оніпко звернула увагу на цілі освітніх програм, які узгоджуються з концептуальними засадами і напрямами стратегічного розвитку ПНПУ імені В. Г. Короленка. Лариса Орлова акцентувала на важливості формування загальних компитентностей здобувачів вищої освіти, які дозволять майбутнім екологам організувати роботу в колективі. Людмила Гомля повідомила, що з метою покращення забезпечення якості освіти до складу комісії атестаційного екзамену з професійної підготовки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти введено стейкголдера – Ірину Черкаську. Тетяна Шкура зосередила увагу учасників на фахових компетентностях, змісті компонентів освітніх програм, що їх формують, та питаннях оптимізації змісту професійно-орієнтованих дисциплін. Антоніна Снагощенко та Інна Добродєєва подякували за надану можливість участі у перегляді ОП. Зазначили, що викладачі які викладають на ОП доступно і зрозуміло повідомляють інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, критеріїв оцінювання в межах освітніх компонентів та дослухаються до думки студентів стосовно методів викладання та удосконалення змісту дисциплін, що покращує перспективи їх працевлаштування. Ірина Черкаська, як роботодавець, висловила зацікавленість у співпраці з університетом, а також наголосила на необхідності проходження виробничих практик зі спеціальності на базі науково-дослідних уставах, закладів природо-охоронного фонду, виробничих підприємств, щоб студенти мали змогу ознайомитися з особливостями роботи екологічного спрямування.

Також було враховано пропозиції зовнішніх стейкголдерів (Людмила Сусахіна, виконуючий обов’язки директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; Володимир Красовський, директор Хорольського ботанічного саду; Юрій Харченко, директор Устиміської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України) стосовно модернізації цих освітніх програм. Наприклад, Володимир Красовський та Юрій Харченко зазначили, що освітньо-професійними програмами передбачено приділяти значну увагу практичній підготовці, вивченню об’єктів і територій природно-заповідного фонду, природоохоронної справи, моніторингу та стабілізації довкілля, що дозволить покращити якість професійної підготовки майбутнього еколога. На завершення зустрічі члени робочої групи рекомендували до затвердження обговорені освітньо-професійні програми «Екологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти для студентів 2020 року набору.

Інші новини: